Srp
04
Event Time: 3 dny / Event Location: Jablunkov - Městský les

 

 

Věhlas folklorních slavností „Gorolski Święto“ dnes sahá daleko za hranice Jablunkova a našeho regionu. Svou specifickou atmosférou  a  programem se festival stal známým nejenom v celé České republice,  Polsku, Slovensku, ale i v celé řadě zemi Evropy.