Říj
07
Event Time: No time set / Event Location: Dolní Lomná

 

 

Dolní Lomná (říjen) – centrum obce u muzea. Tradiční lomňanský podzimní jarmark, ukázky řemesel, přehlídka domácích zvířat a další.                                                                                     .