Zář
02
Event Time: 2 dny / Event Location: Dolní Lomná

 

 

Dolní Lomná – areál Matice Slezské (září). Mezinárodní folklórní festival v Národopisném areálu. Vystupují zde soubory z Čech, Moravy a Slezska. Vystoupení cimbálových muzik. Jarmark řemeslné výroby s ukázkami tradičních řemesel.